Có luật sư công – Trong các vụ án dân sự hoặc hình sự nhất định

FAQ

Tác giả: Công ty các dịch vụ tư vấn pháp lý Oklahoma, Inc.

Các luật sư công được chỉ định trong các vụ án hình sự đối với bị cáo không có khả năng thuê một luật sư.
Trong một số vụ án dân sự, quý vị cũng có thể yêu cầu Thẩm phán chỉ định một luật sư công hoặc chỉ định một luật sư đại diện cho quý vị.

Làm thế nào để có luật sư công?

Trong các vụ án hình sự

Các luật sư công do tòa án chỉ định cho bị cáo không có khả năng thuê luật sư riêng. Nếu quý vị chưa bị giam giữ, tòa sẽ tự động chỉ định một luật sư công cho quý vị tại ngày ra tòa đầu tiên của quý vị, được gọi là việc thưa kiện của quý vị. Nếu quý vị đã bị vào tù và muốn một luật sư công đứng ra làm đại diện, quý vị phải điền vào mẫu đơn và gửi nó cho thẩm phán tại ngày xét xử tiếp theo của quý vị. Quý vị có thể lấy các mẫu đơn tại Văn phòng Luật Sư Công hoặc Văn phòng Thư ký Toà án của hạt nếu hạt nơi quý vị sinh sống không có Văn phòng luật sư công.

Đường link tới các mẫu ở trong phần tiếp theo.

Trong các vụ án dân sự

 Đường link tới các mẫu ở trong phần tiếp theo.

Nếu đóng tiền thế chân rồi thì có được nhận luật sư công không?

Nếu quý vị có thể trả khoản tiền thế chân, thì tòa án sẽ cho rằng quý vị có khả năng tài chính để thuê một luật sư riêng.

Giả định này không có nghĩa là quý vị không được có luật sư công.

Điều này có nghĩa là quý vị phải chứng minh nhu cầu tài chính với thẩm phán trước khi thẩm phán chỉ định một luật sư công cho quý vị.

Số tiền phải trả cũng như để đủ kiện để có các dịch vụ của luật sư công là bao nhiêu?

Không có số tiền cố định để quyết định xem liệu quý vị có thể hoặc không thể có luật sư công.

Thẩm phán sẽ xem xét tình hình tài chính hiện tại của quý vị, bao gồm các khoản thu nhập, tiết kiệm, tài sản, nghĩa vụ tài chính, công nợ, và cả việc phá sản.

Sau đó nếu thẩm phán quyết định rằng quý vị không có đủ khả năng để thuê một luật sư riêng, thì thẩm phán sẽ chỉ định một luật sư công để đại diện cho quý vị.

Có cần phải làm mẫu đơn để xin có luật sư công hoặc luật sư được chỉ định của toà án không?

Có.

Mở tệp tin pdf ở cuối trang này.

Mẫu này lấy từ Văn phòng luật sư công Hạt Oklahoma và được sử dụng cho hầu hết các hạt.
Hãy kiểm tra cùng với Thư kí của toà án hoặc Luật sư công tại hạt nơi quý vị đang sinh sống.

(Quý vị cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader để mở tệp tin này. Nếu máy tính quý vị đang dùng không cài đặt sẵn phần mềm Adobe Acrobat Reader, quý vị có thể tải miễn phí tại đường link dưới đây.

http://get.adobe.com/reader/

Luật sư công có phải là những luật sư đích thực không?

Chắc chắn là như vậy!

Trong các vụ án hình sự, luật sư công là một trong những luật sư tốt nhất, có kinh nghiệm bào chữa hình sự tốt nhất trong bang.

Tất cả các luật sư công đều có ít nhất một bằng tiến sĩ Luật từ một trường luật được công nhận và có giấy phép hành nghề luật sư từ Hiệp hội Luật sư bang Oklahoma. Tất cả các luật sư công đều tham gia vào các cuộc hội thảo giáo dục pháp luật để củng cố và nâng cao kiến thức pháp luật.

Tôi nên thuê một luật sư riêng có tốt hơn không?

Nếu quý vị có đủ khả năng thuê một luật sư riêng, thì quý vị nên thuê luật sư. Hãy nhớ rằng, nếu quý vị có đủ khả năng thuê một luật sư, thì quý vị không được hưởng các dịch vụ của luật sư công.

Nếu quý vị không có khả năng thuê một luật sư riêng, thì cũng hãy nhớ rằng luật sư công là những luật sư xuất sắc.

Luật sư công có rất nhiều kinh nghiệm. Một Luật sư công thường xử lý nhiều vụ xét xử trong một năm hơn so với nhiều luật sư phải nỗ lực cả đời.

Luật sư công cũng có chuyên môn cao. Hầu hết các công việc chỉ trừ một số loại vụ kiện nhất định, nên luật sư công đã biết rõ hệ thống tư pháp. 
Luật sư được chỉ định của toàn án cũng đang tích cực hành nghề và thường rất có kinh nghiệm trong các loại vụ kiện mà họ chấp thuận sự chỉ định của toà án.


 

Tất cả các luật sư chỉ định của toà án đều là luật sư công?

Không.

Một số hạt không có văn phòng luật sư công. Ở các hạt đó, thẩm phán chỉ định luật sư mà hay hành nghề tại các tòa án của hạt hoặc thuộc danh sách chỉ định của toà án cho biết họ sẽ chấp thuận một vụ kiện được toà án chỉ định. Những luật sư đó được trả lương từ quỹ của toà án.

Đôi khi Văn phòng Luật Sư công rất khó có thể đại diện cho nhân chứng của một cá nhân chống lại một trong các khách hàng của họ. Đôi khi thẩm phán chỉ định một luật sư công cho một ông bố hoặc bà mẹ, khi cả hai người đều bị buộc tội bạo hành hoặc bỏ bê con. Văn phòng Luật Sư Công sẽ có thể có "xung đột lợi ích" nếu họ đại diện cho cả người cha và người mẹ.

Trong những trường hợp đó, thẩm phán sẽ chỉ định một luật sư riêng, được gọi là luật sư giải quyết xung đột, thay cho luật sư công đại diện người bố hoặc người mẹ hoặc cho đứa trẻ.

Back to top