Lấy lại Tiền Đặt cọc

Thông tin

Bước đầu tiên để lấy lại tiền đặt cọc là gửi một văn bản thông báo cho Bên cho thuê. Thời gian tốt nhất để yêu cầu lấy lại tiền đặt  cọc của quý vị là khi quý vị thông báo cho chủ nhà biết quý vị sẽ chuyển đi. Thông thường, quý vị nên thông báo điều này ít nhất là 45 ngày trước khi quý vị có kế hoạch chuyển đi. Khi thông báo, quý vị phải nói rõ với Bên cho thuê là quý vị muốn lấy lại khoản tiền đặt cọc trước đó. Quý vị phải cung cấp địa chỉ mà mình có thể nhận thư. Nếu quý vị sắp chuyển đi và không biết cụ thể địa chỉ mới, thì phải cung cấp cho Bên cho thuê địa chỉ của người thân hoặc bạn bè để những người này gửi thư cho quý vị ngay khi thư đến. Quý vị sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc của mình trước khi quý vị chuyển đi.

 

Hãy đảm bảo rằng quý vị có một bản sao lưu thông báo. Đừng chờ đợi quá lâu để đòi lại số tiền đặt cọc của quý vị. Luật pháp  tiểu bang Oklahoma cho phép Bên cho thuê giữ tiền đặt cọc của quý vị nếu quý vị không đưa ra được một yêu cầu bằng văn bản về khoản tiền đặt cọc của mình trong vòng sáu (6) tháng về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà của quý vị.

 

Trong thời hạn 45 ngày sau khi quý vị chuyển đi và đưa ra thông báo, Bên cho thuê hoặc phải trả lại toàn bộ tiền đặt cọc cho quý  vị, hoặc sẽ gửi cho quý vị một danh sách các lý do giữ lại tất cả hoặc một phần số tiền đó. Bên cho thuê được phép kiểm tra nơi  thuê sau khi quý vị chuyển đi, và thực hiện các sửa chữa cần thiết. Quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề vốn có từ trước khi quý vị chuyển đến hoặc những hao mòn thông thường. Quý vị nên lập một danh sách và lưu giữ hình ảnh của các thiệt hại đối với tài sản tại nơi thuê trước khi quý vị chuyển đến. Quý vị cũng nên chụp ảnh lại tài sản khi quý vị chuyển đi trong  trường hợp sau này quý vị cần phải đưa ra bằng chứng về việc quý vị đã chuyển ra ngoài mà không gây ra bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào. Bên cho thuê có thể khấu trừ số tiền cho thuê quá hạn, tiền bồi thường thiệt hại và sửa chữa nhất định từ khoản tiền  đặt cọc của quý vị. Quý vị cần phải trả số tiền bồi thường cho những thiệt hại mà quý vị, gia đình quý vị, hoặc khách của quý vị  gây ra bất kể do vô tình hay cố ý.

 

Thư Mẫu
Gửi một bức thư hoặc “thông báo” cho Bên cho thuê thông báo về việc quý vị muốn lấy lại khoản tiền đặt cọc của mình

*** CHÚ Ý *** Hãy đảm bảo rằng:

  • Viết đầy đủ ngày tháng trong thư; và,
  • Giữ một bản sao lưu

Ngày 30 tháng 03 năm 2020
Bên Cho thuê: John Q.

Tôi đã thuê nhà của ông tại (điền địa chỉ nơi thuê).


Tôi sẽ chuyển đi vào HOẶC tôi sẽ chuyển ra ngoài vào (điền ngày quý vị sẽ chuyển đi hoặc ngày chuyển ra ngoài, ví dụ : ngày 30 tháng 04 năm 2020).


Vui lòng gửi lại khoản tiền đặt cọc của tôi theo địa chỉ sau:

Jane Doe
1111 W. Classen
Oklahoma City, Oklahoma, OK 74037


Vui lòng gửi tiền đặt cọc của tôi và bất cứ thư từ nào khác đến địa chỉ này.

Chân thành cảm ơn,
Ký tên: [Jane Doe]

 

 

Tôi phải làm gì nếu Bên cho thuê không trả lại tiền đặt cọc?
Nếu Bên cho thuê không trả lời thông báo của quý vị trong vòng 30 ngày, hoặc nếu bên cho thuê gửi cho quý vị một danh sách các chi phí mà quý vị không cho rằng quý vị nợ Bên cho thuê, quý vị sẽ phải nỗ lực lấy lại tiền của mình theo cách khác. Hai cách tốt nhất để lấy lại tiền là thông qua hòa giải hoặc Tòa án xử lý các Khiếu kiện nhỏ.

 

Hòa giải
Hòa giải là quá trình mà quý vị và bên cho thuê cố gắng giải quyết tranh chấp mà không cần đến sự can thiệp của tòa án. Một  người trung gian hòa giải sẽ cố gắng giúp cho quý vị và bên cho thuê đạt được thỏa thuận. Hòa giải không mất quá nhiều chi phí. Nếu cả hai bên đồng ý xem xét đến việc hòa giải, điều này có thể có kết quả. Quý vị có thể gọi đến đường dây miễn phí sau:
877-521-6677 để tìm một ban hòa giải được tòa án tài trợ gần nơi quý vị sinh sống. Mỗi hạt tại bang Oklahoma đều có một ban  Hòa giải Giải quyết Bước đầu. Quý vị cũng có thể ghé thăm trang web của Mạng lưới Tòa án Tối cao Oklahoma tại địa chỉ:  http:\\www.oscn.net và xem tiếp mục "các liên kết khác."

 

Tòa án Xử lý các Khiếu kiện Nhỏ
Tòa án Xử lý các Khiếu kiện Nhỏ giúp những người khiếu kiện về những khoản tiền nhỏ, chẳng hạn như tiền đặt cọc. Quý vị chỉ có thể viện đến Tòa án Xử lý các Khiếu kiện Nhỏ trong trường hợp khoản tiền quý vị cần đòi không quá 7,500 USD. Quý vị không cần phải có luật sư. Tòa án Xử lý các Khiếu kiện Nhỏ có thể tốn ít chi phí hơn các tòa án khác, và các bước thực hiện cũng
đơn giản hơn.

 

Nộp đơn kiện tại Tòa án Xử lý các Khiếu kiện Nhỏ
Để nộp đơn, quý vị phải:

  • Lấy mẫu từ thư ký tòa án tại tòa án địa phương và điền đầy đủ thông tin vào mẫu; và,
  • viết tên và địa chỉ của người hoặc công ty mà quý vị định kiện (Bên cho thuê); và, CHÚ Ý! Người giữ số tiền đặt cọc của quý vị có thể đang giúp một thành viên trong gia đình hoặc làm việc cho người hoặc công ty sở hữu ngôi nhà mà quý vị thuê. Họ có thể không phải người thực sự mà quý vị nên kiện. Nếu quý vị có hợp đồng thuê bằng văn bản, hãy kiểm tra tên của Bên cho thuê.
  • Thanh toán chi phí nộp đơn; và,
  • Gửi các giấy tờ liên quan cho người hoặc cho công ty mà quý vị đang kiện (Bên cho thuê); và,
  • Gửi thư xác nhận, yêu cầu gửi lại giấy báo nhận, việc chuyển phát bị hạn chế hoặc chánh án có thể chuyển phát.

 

Chi phí
Quý vị sẽ phải thanh toán phí nộp đơn và phí thông báo cho Bên cho thuê. Chi phí thông báo phụ thuộc vào cách thức quý vị gửi các giấy tờ liên quan. Tòa án Xử lý các Khiếu kiện nhỏ sẽ giải thích các phương án và chi phí. Nếu quý vị không có khả năng chi trả cho các khoản phí đó, quý vị có thể hỏi thư ký tòa án về cách thức nộp đơn “Bản khai của người có thu nhập thấp”

 

Xét xử
Thư ký tòa án sẽ sắp xếp một buổi điều trần ít nhất là 10 ngày kể từ sau khi quý vị nộp đơn. Tại phiên điều trần, quý vị phải trình cho thẩm phán:

 

  • Bản sao văn bản đề nghị về việc quý vị lấy lại tiền đặt cọc của mình.
  • Và quý vị cũng phải giải trình rằng quý vị đã đợi 45 ngày kể từ sau ngày gửi thư cho Bên cho thuê để bên đó hồi âm hoặc trả lại khoản tiền đặt cọc cho quý vị. Đây là lý do tại sao việc điền ngày gửi thư lại quan trọng như vậy và có cách thức nào đó cho thấy rằng Bên cho thuê đã nhận được thư đó.

Nếu Bên cho thuê hồi âm, hãy trình thư hồi âm lên thẩm phán. Thẩm phán sẽ để cho Bên cho thuê giải thích lý do vì sao lại giữ số tiền đặt cọc của quý vị.

Nếu thẩm phán đưa ra phán quyết có lợi cho quý vị, thì ông ấy hoặc bà ấy sẽ đưa ra yêu cầu trao trả cho quý vị một khoản tiền nhất định, bao gồm cả phí tòa án.

Bên cho thuê có thể tự nguyện thanh toán cho quý vị.
Nếu không, quý vị phải tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo để thu hồi số tiền của mình. Luật sư có thể cho quý vị biết quý vị phải làm gì để lấy lại số tiền đó.
Hãy nhớ rằng: tùy từng trường hợp khác nhau, có nghĩa là văn bản hướng dẫn này chỉ đưa ra các thông tin pháp lý chung, chứ không tư pháp lý cụ thể về trường hợp của quý vị.

Last Review and Update: Dec 14, 2022
Back to top