Làm cách nào để Chủ nhà sửa chữa nhà cho thuê

Thông tin

Các dịch vụ hỗ trợ về luật của bang Oklahoma có thể trợ giúp quý vị trong vấn đề với Chủ
nhà của mình. Vui lòng gọi đến số 1-888-534-5243

Nếu quý vị muốn chủ nhà cho thuê của mình giải quyết một số vấn đề, quý vị phải thực hiện theo các quy tắc mà luật pháp quy định. Nếu quý vị không thực hiện theo các quy định này một cách cẩn trọng, quý vị có thể có nguy cơ bị tịch thu nhà vì việc chưa thanh toán tiền thuê nhà. Các bước mà quý vị phải thực hiện phụ thuộc vào loại vấn đề mà quý vị gặp và cách xử lý mà quý vị chọn.

 

Các vấn đề thường gặp
Các vấn đề thường gặp nhất mà pháp luật quy định là những hỏng hóc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an toàn của quý vị, nhưng điều này không phải là một sự đe dọa ngay lập tức. Những vấn đề này có thể bao gồm việc rò rỉ trên mái nhà hoặc ống nước chảy chậm.

 1.  Lập một bản thông báo bằng văn bản cho chủ nhà cho thuê
 2. Trong bản thông báo này, hãy mô tả chi tiết mỗi vấn đề mà quý vị muốn được khắc phục. Danh sách này nên cụ thể để chủ nhà cho thuê có thể sử dụng danh sách này để khắc phục từng vấn đề.
 3. Trong bản thông báo này, hãy nói cho chủ nhà cho thuê rằng họ nên khắc phục các vấn đề đó trong vòng 14 ngày.
 4. Trong bản thông báo này, hãy nói cho chủ nhà cho thuê một cách cụ thể rằng quý vị sẽ làm gì nếu chủ nhà cho thuê không khắc phục các vấn đề này trong vòng 14 ngày, hoặc là:
  a. Tự bản thân quý vị khắc phục các vấn đề và sẽ giảm chi phí cho tiền thuê nhà của tháng kế tiếp (tối đa là 100 Đô la), hoặc
  b. Chấm dứt việc thuê nhà và chuyển đi trong vòng 30 ngày kể từ ngày gửi bản thông báo
 5. Ký tên và ghi ngày tháng lập bản thông báo này.
 6. Lập một bản sao cho bản thông báo này và lưu lại
 7. Chuyển bản thông báo này trực tiếp cho chủ nhà cho thuê hoặc qua hình thức gửi thư bảo đảm. Lưu các biên lai gửi thư thông báo này.

Vấn đề về các tiện ích
Nếu vấn đề của quý vị liên quan đến việc không có nước, nhiệt, điện, gas, hoặc “các dịch vụ thiết yếu khác” (ví dụ như thiết bị điều hòa không khí vào mùa hè), quý vị cần có những phương án bổ sung.
Để sử dụng một trong các phương án này, quý vị trước tiên phải gửi cho chủ nhà cho thuê một bản thông báo bằng văn bản mô tả cụ thể vấn đề của mình. Những điều khác quý vị làm phụ thuộc vào biện pháp mà quý vị áp dụng.

 1.  Tạm thời chuyển đi: quý vị có thể chuyển nhà cho đến khi chủ nhà cho thuê khắc phục vấn đề về các tiện ích này. Quý vị sẽ  không nợ tiền thuê nhà đối với thời gian mà quý vị rời đi. Để sử dụng phương án này, quý vị phải nói rõ cho chủ nhà cho thuê trong bản gốc của bản thông báo bằng văn bản này như sau:
  a. Rằng quý vị sẽ chuyển đi cho đến khi vấn đề được khắc phục, và
  b. Địa chỉ và số điện thoại để liên hệ với quý vị.
 2. Nhận được các dịch vụ thay thế: nếu chủ nhà cho thuê đã nói sẽ thanh toán cho các tiện ích của quý vị nhưng họ không thực hiện, quý vị có thể đăng ký dịch vụ này theo tên của chính mình và khi đó sẽ giảm trừ chi phí này vào tiền thuê nhà của tháng kế tiếp. Hãy lưu giấy biên nhận và sau này gửi các bản sao cho chủ nhà cho thuê.
 3. Chấm dứt việc thuê nhà và chuyển đi hẳn: nếu quý vị muốn chuyển đi hẳn, trong bản gốc của bản thông báo bằng văn bản của quý vị phải cho chủ nhà cho thuê một thời hạn thời gian để khắc phục vấn đề về tiện ích này. Độ dài khoảng thời gian này phụ thuộc vào vấn đề mà quý vị yêu cầu. Nếu quý vị không có điện, nhiệt, hoặc nước, quý vị chỉ cần cho chủ nhà cho thuê một vài ngày để sửa chữa vấn đề này.
  Nếu chủ nhà cho thuê không thực hiện bất kỳ hành động nào trong thời hạn thời gian trên, quý vị có thể chuyển đi, nhưng quý vị phải gửi cho chủ nhà cho thuê một bản thông báo bằng văn bản khác. Bản thông báo thứ hai này phải cho chủ nhà cho thuê biết rằng quý vị sẽ chấm dứt việc thuê nhà bởi vì họ không khắc phục vấn đề về tiện ích trên. Trong bản thông báo này, quý vị cũng nên yêu cầu chủ nhà cho thuê hoàn lại tiên đặt cọc của quý vị và tất cả tiền thuê nhà trả trước mà quý vị đã thanh toán. Hãy nhớ để lại địa chỉ mới của quý vị trong bản thông báo này.
 4. Hành động khiếu nại về các thiệt hại: Quý vị có thể nộp đơn kiện tại Tòa án Giải quyết các Khiếu nại Nhỏ nếu các thiệt hại của quý vị không quá 4500 Đô la. Các thiết hại của quý vị là mức chênh lệch giữa tiền thuê nhà của quý vị và số tiền mà một người sẽ trả cho tiền thuê một địa điểm không có dịch vụ tiện ích mà quý vị đang thiếu. 
  Quý vị phải tiếp tục thanh toán tiền thuê nhà trong thời gian việc khiếu nại của mình đang chờ giải quyết. Hơn nữa, quý vị có thể phải trả các chi phí cho việc nộp hồ sơ khiếu nại của mình và việc thông báo cho chủ nhà cho thuê.

Một phương án thay thế khác là quý vị có thể thực hiện một sự hòa giải. Sự Hòa giải này bao gồm việc gặp chủ nhà cho thuê và một bên trung gian được đào tạo để giúp người khác giải quyết tranh chấp. Phương án này thường không tốn nhiều chi phí.
Vui lòng tìm hiểu về Phương án Thay thế trong Việc giải quyết Tranh chấp thông qua Hòa giải
Ban đầu tại đường link này http://www.oscn.net/static/adr/default.aspx


Các vấn đề nghiêm trọng
Nếu ngôi nhà thuê của quý vị chỉ đơn giản là không phù hợp để sống, việc này có thể được gọi là “không thể ở được”. Trong trường hợp này, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà của mình và chuyển đi. Quý vị sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý nào cho tiền thuê nhà sau này, và quý vị nên lấy lại bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào mà quý vị đã trả trước. Nhưng đáng tiếc là thật không dễ khi nói rằng ngôi nhà thuê của quý vị hoàn toàn không phù hợp để sống. Nếu quý vị cố gắng chấm dứt việc thuê nhà của mình dựa trên cơ sở này, quý vị có thể sẽ gặp rủi ro rằng sau này thẩm phán sẽ quyết định rằng quý vị không đúng. Bất kỳ ai quyết định chấm dứt việc thuê nhà dựa trên cơ sở này phải gửi cho chủ nhà cho thuê một bản thông báo bằng văn bản. Trong bản thông báo này phải yêu cầu chủ nhà cho thuê hoàn trả lại tiền thuê nhà được trả trước và khoản đặt cọc của quý vị. Hãy đảm bảo rằng quý vị gửi lại cho chủ nhà cho thuê địa chỉ gửi thư mới của mình.

 

Việc Vi phạm Bộ luật Xây dựng
Chính quyền địa phương của quý vị có một bộ luật xây dựng để yêu cầu các chủ nhà cho thuê đảm bảo tài sản cho thuê trong điều kiện an toàn và có lợi cho sức khỏe. Nếu quý vị tin rằng điều kiện này đối với ngôi nhà và căn hộ thuê của mình vi phạm những luật này, quý vị có thể gọi cho các cán bộ chính quyền địa phương để thực hiện việc thanh tra. Cán bộ thanh tra sẽ yêu cầu chủ nhà cho thuê sửa chữa và khắc phục. Cán bộ thanh tra về luật xây dựng quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Nếu điều kiện ngôi nhà thuê của quý vị không tốt, họ sẽ ra lệnh xử phạt về ngôi nhà này và yêu cầu quý vị chuyển đi.

Last Review and Update: Dec 14, 2022
Back to top