Yêu Cầu Bằng Chứng Xét Nghiệm COVID-19 Âm Tính Hoặc Đã Khỏi Bệnh COVID-19 Đối Với Tất Cả Các Hành Khách Đường Hàng Không Đến Hoa Kỳ

Authored By: Centers for Disease Control

Nếu quý vị có kế hoạch du lịch ra nước ngoài, quý vị sẽ cần xét nghiệm không quá 3 ngày trước khi đi qua đường hàng không tới Hoa Kỳ (US) và trình kết quả xét nghiệm âm tính cho hãng hàng không trước khi lên máy bay hoặc chuẩn bị để xuất trình tài liệu đã khỏi bệnh (bằng chứng xét nghiệm vi-rút dương tính gần đây và thư từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay nhân viên y tế công cộng thể hiện rõ quý vị đủ điều kiện để du lịch).

Last Review and Update: Jan 29, 2021
Back to top